Cennik

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

CENNIK usług korporacji taksówkowych RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg 2001 – 2020 r.

Taryfy RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg:

Taryfa I obowiązuje:
w dni powszednie przy przejazdach w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) na terenie określonym granicami administracyjnymi miasta Kołobrzegu.

Taryfa II obowiązuje:
w niedziele oraz inne dni świąteczne na obszarze miasta Kołobrzeg niezależnie od pory doby; w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) na obszarze miasta Kołobrzeg.

Taryfa III obowiązuje:
w dni powszednie w godzinach dziennych (6.00 – 22.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Kołobrzegu, bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

Taryfa IV obowiązuje:
w dni świąteczne lub/i w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) po przekroczeniu przez taksówkę granic administracyjnych miasta Kołobrzegu, bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do miasta.

Klientów składających zamówienia z terenu:
Kądzielno, Janiska, Budzistowo i Zieleniewo, które to miejscowości technicznie pozostają poza granicami administracyjnymi Kołobrzegu, przewozimy zgodnie z taryfami stosowanymi dla klientów w obrębie miasta.
Nie dotyczy to realizacji zakupów przez taxi.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Przez miesiąc możesz bezpłatnie korzystać z usług RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg, t.j.: pomiędzy okresami rozliczeniowymi.
Klienci i firmy, które podpisały umowy na przejazdy bezgotówkowe, regulują opłaty za korzystanie z usług taksówkowych przy użyciu firmowych Kart Bezgotówkowych oraz Jednorazowych Kuponów Kredytowych.

Klienci RADMOR Taxi Kołobrzeg – właściciele aktywnej Karty Stałego Klienta (plastikowa karta indywidualnie numerowana) otrzymują rabat w wysokości 20% na każde, telefonicznie zgłoszone zlecenie.

Standardowo, Klient zamawiający przejazd taksówką bezpośrednio u kierowcy – nie otrzymuje specjalnego rabatu.
Klienci zamawiający taksówki sieci Nord Taxi nie korzystają z rabatów.
Jeżeli Klient zamawiający taksówkę RADMOR Taxi Kołobrzeg otrzyma wysłane mu do dyspozycji auto Nord Taxi Kołobrzeg, Klientowi udzielane są wszystkie należne rabaty.

Stałe rabaty w wysokości 50% otrzymują w ramach umów partnerskich posiadacze Kart Stałego Klienta typu SILVER.

Ceny negocjowanie w RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.
Dla Klientów zamawiających usługi taksówkowe do miejsc położonych poza Kołobrzegiem, RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg oferują indywidualne, telefoniczne negocjowanie ceny za usługi, uzależnione od wielkości zlecenia.
Dysponujemy bezkonkurencyjną ofertą dla Klientów zamawiających przewozy na odległość ponad 30 km.

Przestrzeń w autach RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.
Klient zamawiający auto dysponuje wszystkimi dostępnymi miejscami siedzącymi, jednak w ilości nie przekraczającej liczby miejsc określonych w dokumentach pojazdu.
Równocześnie, Klient dysponuje całą dostępną przestrzenią, wydzieloną w samochodzie do przewozu bagaży.
Gabaryty i łączna masa przewożonych przedmiotów nie mogą przekraczać nośności określonej warunkami technicznymi pojazdu.

Płatności bankowe w RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.
AKCEPTUJEMY BANKOWE KARTY PŁATNICZE w taksówkach, wybranych przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
Od roku 2013 co najmniej sześćdziesiąt taksówek RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg wyposażonych jest w bankowe terminale płatnicze.

Cennik za wybór pojazdu innego niż standardowe auto RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.
Obowiązują ceny bez rabatu, według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą za usługę.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Cennik usług specjalnych RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.
Obowiązują ceny bez rabatu, według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą za usługę.

Opłata za wykonanie i dowóz zakupów według specyfikacji klienta.
Rozliczenie ceny zakupionych przedmiotów odbywa się według paragonu kasowego wybranej placówki handlowej.
Opłata taxi za dostarczenie wykonanego zakupu do klienta.

24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.
24/7 TAXI tel.: (94) 196-28. Radmor i Nord Taxi Kołobrzeg.

Podane ceny dotyczą wykonywania zakupów w strefie miejskiej (strefa I) w jednym, wybranym przez taksówkarza sklepie.
Za wcześniejszy wybór miejsca wykonania zakupów przez klienta obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł.
W przypadku potrzeby dokonania zakupów w kilku sklepach obowiązuje dopłata w wysokości 3 zł za czynności realizowane w każdym kolejnym punkcie handlowym.

Wykonywanie zakupów przez RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.
dostarczenie do strefy pozamiejskiej (strefa II).
Do realizacji zlecenia klienta, centrala Radmor Taxi Kołobrzeg wybiera taksówkę ustawioną najbliżej w relacji do kierunku i miejsca dostarczenia zakupów.
Po zakupy kierowca taksówki udaje się do odpowiedniego sklepu, najbliższego w stosunku do swojej pozycji w momencie otrzymania zlecenia klienta.
Po przybyciu w rejon sklepu (parking) kierowca uruchamia taksometr z taryfą odpowiednią dla aktualnej pory doby lub/i dnia powszedniego /świątecznego.
Następnie kierowca taxi wykonuje zamówione zakupy i udaje się do umówionego przez klienta miejsca ich odbioru.
Na miejscu odbioru zakupów kierowca taksówki wyłącza taksometr i drukuje paragon z należnością za przejazd w odpowiedniej taryfie.
Przekazanie klientowi zakupów, paragonu za zakupy, paragonu z dopłatą za przejazd według taryfikatora i przyjęcie zapłaty.
Indywidualny wybór przez klienta miejsca realizacji zakupów (sklepu, placówki handlowej) dostarczanych do strefy pozamiejskiej obciążony jest dopłatą w wysokości 3 zł.
Wybór kilku miejsc realizacji zakupów obciążony jest dopłatą w wysokości 3 zł za każdą kolejną placówkę handlową, do której kierowca będzie się udawał po zakupy.

Usługi specjalne RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg.
Obowiązują ceny bez rabatu, według wskazań taksometru w odpowiedniej taryfie z dopłatą za usługę.
Dopłata za:
Przewóz małych zwierząt domowych: bezpłatnie w taksówkach specjalnie zamówionych przez klienta. Nie wszystkie taksówki przewożą zwierzęta – istnieje potrzeba zgłaszania centrali faktu przejazdu klienta ze zwierzęciem.
Przewóz roweru (za 1 szt.): 10 zł;
Dowóz do klienta małej ilości (do 5 dm3) paliwa lub innego samochodowego płynu eksploatacyjnego: 10 zł;
Holowanie pojazdu klienta na terenie Kołobrzegu: 15 zł (opłata główna bez zastosowania rabatów);

Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień powszedni w godzinach 6.00 – 22.00: 15 zł;
Pomoc w uruchomieniu silnika sposobem elektrycznym w dzień świąteczny lub w godzinach 22.00 – 6.00: 25 zł;
Wynajęcie taksówki z drugim kierowcą do sprowadzenia pojazdu klienta:
Istnieje konieczność zapłaty dwóm kierowcom oraz odwiezienia jednego z nich do swojego auta.
opłata wynosi podwojoną wartość z taksometru (należność z paragonu x2).
Obowiązuje płatny dojazd do miejsca realizacji zlecenia.
Taksometr włączany jest w momencie zajęcia miejsca w zamawianej taksówce przez drugiego z kierowców.
Wyłączenie taksometru następuje po zakończeniu realizacji zlecenia Klienta i zwolnieniu wynajętego kierowcy.

Zapraszamy,
RADMOR i Nord Taxi Kołobrzeg